Terveys

Pekingeesejä tutkitaan virallisesti vähän, niin Suomessa kuin maailmallakin. Niiltä suositellaan tutkittavan polvet, sydänäänet ja vuodesta 2011 eteenpäin myös silmät. Tutkimustulosten perusteella polvissa eikä sydänäänissä ole ilmennyt ongelmia ja silmissä diagnoosina on useimmiten ollut trichiasis tai distichiasis eli väärissä paikoissa kasvavat ripset/karvat. Tutkimukset ovat sinäänsä helppo tehdä, koska ne voidaan tehdä koiran ollessa hereillä. Polvet tutkitaan manuaalisesti eli käsin ja sydänäänet kuunnellaan.

Pekingeesi on brakykefalinen ja kondrodystrofinen rotu. Brakykefalia viittaa kallon muotoon eli lyhyt kallo ja hyvin lyhyt kuono-osa (aiheuttaa hengitysongelmia). Kondrodystrofia on taas sitä , että raajat ovat lyhyet, yleensä jonkun verran ulospäin taipuneet ja rannenivelet ovat jykevät sekä myös tassut kääntyvät aavistuksen ulospäin. Kondrodystrofia aiheuttaa välilevyntyriä, jotka ovat syynä selkä- ja kaularankavaurioihin, mitkä ovat myös tyypillisiä rodussa tavattavia terveysongelma.

Vuosikymmenien saatossa jalostuksen tuotteena rodun tyypilliset piirteet ovat muuttuneet liioitelluiksi, kuten esimerkiksi kuono-osasta ja raajoista on tullut entistä lyhyemmät. Liioitellut piirteet aiheuttavat pahimmillaan vakavia terveysongelmia.

Pekingeesi kuuluu Pohjoismaissa RKO-rotuihin eli sitä koskee Pohjoismaiden kennelunionin yhteiset rotukohtaiset ohjeet (RKO) liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa. Ulkomuototuomarit huomioivat ohjeet arvostellessaan pekingeesejä näyttelyissä, sekä tekevät raportin siinä mainittujen asioiden osalta arvosteltuaan rodun. Rotujärjestö eli Suomen Pekingesikerho ry saa raportit kiinanpalatsikoirien osalta. Myös kasvattajien tulee huomioida ohjeet tehdessään jalostusvalintoja.


RKO - rotukohtaiset ohjeet kiinanpalatsikoiran osalta:

Kiinanpalatsikoira / pekingeesi - brakykefalinen ja kondrodystrofinen tyyppi

- Rodun tyypillinen rakenne, lyhyt kallo, erittäin lyhyt kuono-osa ja leuat voivat liioiteltuna aiheuttaa terveysongelmia.

- Tarkkailtavat piirteet liittyvät liioiteltuun kääpiökasvuisuuteen, brakykefaliaan ja kondrodystrofiaan:

 1. Hengitys: Kapeiden, ahtaiden hengitysteiden, nielun ja/tai rintakehän ja/tai ahtaiden sierainten aiheuttamat ongelmat.
 2. Silmät: Ulkonevat silmät altistavat silmävaurioille.
 3. Nenäpoimu: Kirsun päälle kääntyvä poimu voi peittää sieraimet ja myös aiheuttaa tulehduksia.
 4. Yleinen rakenne: Heikko rakenne ja rintakehä, lyhyt rintalasta ja heikko lihaskunto.
 5. Turkki: Turkki voi olla liian runsas ja/tai liian villava ja haitata koiran elämää. Rotumääritelmän mukaan "karva ei saa olla niin pitkää ja runsasta, että se peittää rungon ääriviivat tai haittaa koiran toimintaa. Liioiteltu karvapeite on vakava virhe."

- "Minkäänlaiset hengitys- ja liikuntavaikeudet missään olosuhteissa eivät ole hyväksyttäviä ja ovat vakavia virheitä". Hengitys tulee arvioida koiran liikkuessa.

- Epätyypillistä/epätervettä liikettä ei tule sekoittaa rotutyypilliseen liiketapaan: "etuliikkeet ovat tyypillisen hitaat ja edestä arvokkaan keinuvat". Rodunomaista liikuntaa ei saa sekoittaa lapojen löysyydestä johtuvaan rullaukseen tai muuhun epäterveeseen piirteeseen.


Kiinanpaltsikoiralla yleisemmin esiintyvät sairaudet:

Distichiasis ja trichasis

 • Distichiasis eli aiemmin Kennelliiton jalostustietojärjestelmän cilia aberrant tarkoittaa ylimääräisiä ripsiä, jotka tulevat ulos normaalin ripsirivin sisäpiolelta luomen reunasta ja trichiasis tarkoittaa silmän sisänurkan ihon karvoja, jotka kääntyvät sarveiskalvon sisänurkan päälle ärsyttäen silmää.
 • Ylimääräiset ripset voivat olla pehmeitä ja irrota helposti itsestään. Kovat sarveiskalvoa ärsyttävät ripset/karvat ovat ongelmallisia ja niitä voidaan joutua poistamaan.
 • Trichiasis-diagnoosilla viitataan myös nenävekin karvoihin, jotka voivat hangata pekingeesin silmiä.

Haavainen sarveiskalvontulehdus eli Keraiitti

 • Keraiitti on sarveiskalvon sairaus, jossa sarveiskalvoon syntyy haavoja, jotka ovat erittäin kivuliaita. Ne paranevat vähitellen itsestään, mutta saattavat uusia milloin tahansa. Sarveiskalvoon kehittyy myös harmaata pigmenttiä. Hoitamattomana tauti johtaa sokeuteen.

Kuivasilmä, kyynelkanavan tukkeumat

 • Jos kyynelneste ei pääse huuhtelemaan silmän pintaa tarpeeksi tehokkaasti, silloin syntyy uusiutuvia haavaumia sarveiskalvoon.

Ulkoisen trauman aiheuttamat haavat, reijät ja silmän luiskahtaminen silmäkuopasta.

 • Pekingeesin silmät ovat alttiit tapaturmille erityisesti keskenään erikokoisten koirien välisissä leikeissä, tappeluissa tai toisen koiran purressa pekingeesiä.
 • Haavaumia ja reikiä voi syntyä myös silmän osuessa esimerkiksi oksaan.
 • Silmän luiskahtaminen silmäkuopasta on harvinaista, mutta mahdollista riittävän voimakkaan ulkoisen trauman johdosta. Yritä välittömästi painaa silmä takaisin paikoilleen; levitä silmäluomet ja paina puhtaalla peukalolla silmää kuoppaan päin. Jos tämä ei onnistu, peitä silmä/silmät kostutetulla kankaalla ja toimita koira eläinlääkäriin välittömästi!
 • Välitön yhteys eläinlääkäriin on erittäin tärkeää kaikissa silmäongelmissa!

Hengitysvaikeudet

 • Hengitysvaikeudella tarkoitetaan mm. sitä, että koira ei pysty hengittämään normaalisti nenän kautta vaan joutuu hengittämään tavallista enemmän suun kautta ja/tai sen hengitys normaalitilassa ns. rohisee. Rohimisen lisäksi hengitysvaikeuksista kertoo ilman haukkominen esimerkiksi kävelyn jälkeen. Tähän voi liittyä myös haluttomuus liikkua.
 • Lyhyt kalloisilla koirilla on tyypillistä, että varsinainen nenäontelo on lyhyt, kitapurje pitkä ja löysä, mikä voi aiheuttaa mm. kuorsaavaa hengitystä.
 • Lisäksi seuraavat ominaisuudet voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia: ahtaat sieraimet, raskas nenän päälle sijoittunut ryppy ja liian syvälle sijoittunut kirsu, sydänvika, kuumuus, liika lihavuus, huono kunto ja kaularangan ongelmat.

Sydänviat

 • Suomessa sydänääniä on kuunneltu vuosina 2008-2011 26:lta koiralta, joista yhdellä 11-vuotiaalla kuului sivuääni
 • Sydämen vajaatoiminta
 • Sydänongelmat ikääntyvillä pekingeeseillä voivat johtua pitkään jatkuneista hengitysvaikeuksista.

Hammaskivi

 • Huono suuhygienia (hampaat ja ikenet) voivat aiheuttaa tulehduksen ja mätää, jotka saattaa pahentaa sydänläpän toimintaa

Kivesvikaisuus

 • on kääpiöroduilla melko yleistä. Tietoa kivesvikaisten esiintymisen yleisyydestä ei ole.

Napa- ja nivustyrät

 • Napa- ja nivustyriä esiintyy pekingeesillä. Napatyrä on melko yleinen. Napatyrän leikkaushoito on harvoin tarpeen.

Alttius lämpöhalvauksille

 • Lämpöhalvaus syntyy kun ruumiin lämpötila nousee normaalia korkeammaksi ympäristön kuumuudesta johtuen. Hoitamattomana tila on hengenvaarallinen
 • Pekingeesin runsas turkki ja kallon rakenne edesauttavat lämpöhalvauksen syntymistä.
 • Nopea hoito on välttämätöntä, sillä lämpöhalvaus johtaa helposti aivovaurioon ja kuolemaan.
 • Koiria ei saa jättää kesällä autoon!
 • Myös sisällä kotona on huolehdittava ympäristön lämpötilasta.
 • Älä käytä pekingeesiä pitkällä lenkillä helteellä.
 • Oireet: koira on levoton, kuolaa, läähättää, tuntuu kuumalta (esim. päälaki) ja liikkeet ovat hapuilevia.
 • Ensiapu: kastele eläin viileällä (ei kylmällä!) vedellä joko suihkuttamalla tai laittamalla se esim. suihkulähteeseen, ammeeseen, ojaan jne. Jatka 15-30 minuuttia, valele pyös päätä vedellä. Varo kuitenkin paleluttamasta koiraa.

Epilepsia

 • Tiedossa on muutama epilepsia-tapaus
 • Epilepsia haittaa suuresti koiran normaalia elämää, mutta pysyy usein hallinnassa lääkityksellä.
 • Kohtauksia saaneet koirat suositellaan vietävän asiantuntevaan eläinlääkäriin tutkittavaksi, jotta diagnoosi varmistuu.

Välilevyntyrä

 • Pekingeesillä esiintyy eriasteisia välilevyntyriä, jotka vaihtelevat lievästä selän kipeytymisestä täydelliseen halvaantumiseen asti.
 • Mäyräkoirahalvaus on kansanomainen termi välilevyntyrälle, joka on yleinen kondrodystrofisten koirarotujen selkäkipujen ja halvausoireiden aiheuttaja.
 • Kliininen taudinkuva vaihtelee lievästä kivusta neliraajahalvaukseen riippuen tyrän asteesta, suunnasta ja sijainnista.
 • Kova paikallinen kipu sekä poikkeavat löydökset neurologisessa tutkimuksessa ovat tyypillisiä.
 • Kiputila muistuttaa vatsakipua kramppeineen. Koira saattaa myös oksentaa kovan kivun seurauksena.
 • Ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, jotta kiputila saadaan laukaistua ja hoito aloitettua!
 • Lieviä tapauksia voidaa hoitaa konservatiivisesti kipulääkkeillä ja mahdollisesti kortisonilla.
 • Vakavemmat tapaukset hoidetaan leikkaushoidolla
 • Ennaltaehkäisyä on säännöllinen liikunta, hyvä fyysinen kunto, ei liian lihava tai laiha, kaikkien rajuimpien selkään kohdistuvien rasitusten välttäminen, oikea ruokinta sekä mahdolliset sidekudossynteesiä tukeva lisäravinto.

Polvilumpion sijoiltaan meno eli patelluksaatio

 • Polvilumpion rakenteelliset heikkoudet altistavat patelluksaatiolle
 • Jalka-asento on virheellinen ja polvilumpion telaurat ovat liian matalat.
 • Patelluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla.
 • Patelluksaatio on synnynnäinen ja jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen.
 • Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla.
 • 1-asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa.
 • 2- ja 3-asteen luksaatiossa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan, että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen).
 • 4-asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen vika.

Legg-perthes

 • Legg-perthes on verenkirtohäiriön aiheuttama kuolio reisiluun päässä.
 • Se on pekingeesillä harvinainen, mutta mahdollinen.
 • Sairaus ilmenee n. 3-7kk iässä ja sen oireina on paheneva ontuminen.
 • Hoitona on leikkaus.

Lisäksi rodussa on todettu muun muassa:

 • korvatulehduksia
 • silmätulehduksia
 • virtsatietulehduksia
 • märkäkohtua (kohduntulehdus)
 • iho-ongelmia (hot spot, talirauhas tukkeumat eli talipatit)
 • allergiat
 • virtsakiviä


Kiinanpalatsikoiralla voi olla muitakin sairauksia, joita ei tässä ole mainittu. Nämä kuitenkin varmaakin yleisimmät.Lähde: www.pekingesikerho.com ja www.kennelliitto.fi