Rotumääritelmä

KIINANPALATSIKOIRA, PEKINGEESI

Ryhmä: 9

FCI:n numero: 207

Hyväksytty: FCI 5.6.2009

Kennelliitto: 1.12.2010

Alkuperämaa: Kiina

Vastuumaa: Iso-Britannia

KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira

FCI:n LUOKITUS: Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat, alaryhmä 8 japanese chin ja kiinanpalatsikoira / pekingeesi, käyttötulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA: Leijonamainen olemus, ilme on tarkkaavainen ja älykäs. Pieni, sopusuhtainen, kohtuullisen tiivisrakenteinen, erittäin omanarvontuntoinen ja ylhäinen. Minkäänlaiset hengitys- ja liikuntavaikeudet missään olosuhteissa eivät ole hyväksyttäviä ja ovat vakavia virheitä. Karvapeite ei saa olla liioiteltu.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Peloton, uskollinen ja pidättyväinen, ei arka eikä vihainen.

PÄÄ: Melko suuri ja korkeuttaan leveämpi.

Kallo: Kohtuullisen leveä ja tilava, tasainen korvien välistä, ei kupolimainen, leveä silmien välistä.

Otsapenger: Korostunut

Naamaosa: Kirsu, huulet ja silmäluomien reunat ovat ehdottomasti mustapigmenttiset.

Kuono ja kirsu: Kuono ei liian lyhyt, leveä: sieraimet ovat suuret ja avonaiset. Poskista kirsun yläpuolelle voi ulottua leveä ylösalaisen V:n muotoinen vähäinen poimu, joka ei mielellään ole yhtenäinen. Poimu ei saa koskaan haitata eikä peittää silmiä tai kirsua. Ahtaat sieraimet ja voimakas nenäpoimu eivät ole hyväksyttyjä vaan ovat vakavia virheitä.

Kuono: Leveä ja selvästi havaittava, mutta se voi olla verrattain lyhyt. Voimakas alaleuka.

Huulet: Huulilinja on tasainen, hampaat tai kieli eivät saa näkyä, huulet eivät peitä vahvaa leukaa.

Silmät: Kirkkaat, pyöreät, tummat ja loistavat, eivät liian suuret; silmien tulee näyttää terveiltä.

Korvat: Korvalehdet ovat sydämenmuotoiset, päälaen tasolle kiinnittyneet, päänmyötäiset, korvalehti ei saa ulottua kuonolinjan alapuolelle. Korvat pitkäkarvaiset ja runsashapsuiset.

KAULA: Suhteellisen lyhyt ja paksu.

RUNKO: Suhteellisen lyhyt; vyötärö on selvästi erottuva.

Ylälinja: Vaakasuora.

Rintakehä: Leveä ja alas eturaajojen väliin laskeutunut; kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.


HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt ja tiivisti selänmyötäinen, loivasti toiselle kyljelle kaareutuva ja pitkähapsuinen.


RAAJAT

ETURAAJAT: Verrattain lyhyet, paksut ja vahvaluiset. Koira seisoo tukevasti käpälillään, ranteet eivät saa olla painuneet. Eturaajojen tulee olla ehdottoman terverakenteiset.

Lavat: Viistot ja tiiviit, kauniisti rungonmyötäiset.

Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.

Kyynärvarret: Voivat olla hieman kaareutuneet, myötäillen kylkiluita.

Välikämmenet: Hieman viistot, vahvat, eivätkä liian lähekkäin.

Etukäpälät: Suuret ja litteät, eivät pyöreät, voivat olla hieman ulkokierteiset. Voimakkaasti ulkokierteiset etukäpälät ovat vakava virhe.

TAKARAAJAT: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat mutta hieman kevyemmät kuin eturaajat. Liian kapea-asentoiset takaraajat ovat vakava virhe. Kohtuulliset kulmaukset. Ehdoton terverakenteisuus on tärkeää

Polvet: Selvästi kulmautuneet.

Kintereet: Vakaat ja matalat

Välijalat: Vahvat ja takaa katsottuna yhdensuuntaiset.

Takakäpälät: Suuret ja litteät, eivät pyöreät, suoraan eteenpäin suuntautuneet.


LIIKKEET: Etuliikkeet ovat tyypillisen hitaat ja edestä arvokkaan keinuvat. Rodunomaista liikuntaa ei saa sekoittaa lapojen löysyydestä johtuvaan rullaukseen tai mihinkään muuhun epäterveeseen piirteeseen. Kaikenlainen lapojen tai kyynärpäiden löysyys tai käpälien ja välikämmenien/välijalkojen epäterve rakenne ovat vakavia virheitä. Liioitellun pitkä karva ei saa haitata liikkumista.


KARVAPEITE

KARVA: Kohtuullisen pitkää ja suoraa. Runsas harja muodostaa kaulurin mutta ei ulotu lapojen yli. Peitinkarva on karheaa, aluskarva tiheää ja pehmeämpää. Korvissa, raajojen takaosassa, hännässä ja varpaissa on runsaat hapsut. Karva ei saa olla niin pitkää ja runsasta, että se peittää rungon ääriviivat tai haittaa koiran toimintaa. Liioiteltu karvapeite on vakava virhe.

VÄRI: Kaikki värit ja värimerkit ovat sallittuja ja samanarvoisia paitsi albiino ja maksanruskea, joita ei hyväksytä. Valkokirjavilla on tasaisesti jakautunut väritys.


KOKO JA PAINO: Urosten ihanne paino on enintään 5kg ja narttujen enintään 5,4kg. Koirien tulee näyttää pienikokoisilta, mutta nostattaessa ne tuntuvat yllättävän painavilta. Vankka luusto ja tiivis, hyvin muodostunut runko ovat olennaisia seikkoja tässä rodussa.


VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.


HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

- Vihaisuus ja liiallinen arkuus

- Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.


HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneena kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.


Lähde: www.kennelliitto.fi